Priser for private personer

  • En lektion (40 minutter) udredende undervisning: 1100 kr.
  • Klippekort (10×40 minutter) udredende undervisning: 10.000 kr. betales forud.
  • Testning af udtalevanskeligheder og sproglige vanskeligheder fra 2500 til 7500 alt efter omfang
  • Skriftlig rapport efter afsluttet testning: 3000 til 6000 kr afhængig af omfang.

Klinikken ligger på Amager 800 meter fra Femøren metrostation.  Den har åbent mellem 9-16 mandag til torsdag og holder lukket i weekender og i skoleferier/helligdage samt hele juli måned. Der er muligheder for parkering hvis du er i bil. Jeg laver ligeledes en hel del vejledning og undervisning online.

Generelle vilkår:

  • Hvad skal I gøre inden I kommer til mig:

 Du skal have dit barn til øre-næse- halslæge og få tjekket barnets ører om der er væske/ørepropper, ganefunktion, polypper mm. Dette tjek må højest være 3 måneder gammelt.

  • Aflysning

Aflysninger skal ske mindst 48 timer inden lektionens start ellers trækkes der fuld pris for lektionen.

  • Udeblivelse

Udebliver eleven uden rettidigt afbud opkræves der fuldpris.