Priser

Priser for private personer

 • En lektion (45 minutter) udredende undervisning: 1000 kr.
 • Klippekort (10×45 minutter) udredende undervisning: 9000 kr.
 • Skriftlig rapport efter afsluttet testning: 2000-4000 kr.. afhængig af omfang.
 • Skriftlig rapport (udelukkende udtalevanskeligheder): 1000 – 1500 kr.
 • Møder/vejledning til institution/skole (45 minutter) :1000 kr. plus transporttid.

Priser for kommuner aftales direkte med mig

Generelle vilkår:

 • Hvad skal I gøre inden I kommer til mig:

 Du skal have dit barn til øre-næse- halslæge og få tjekket barnets ører om der er væske/ørepropper, ganefunktion, polypper mm. Dette tjek må højest være 3 måneder gammelt.

 • Betaling

Der afregnes fra gang til gang på nær klippekort hvor der betales forud. Der kan betales via bankoverførsel eller mobilepay. Jeg tager ikke Dankort.

Sprogøres CVR-nummer er 40531009.

 • Klippekort

Klippekortet kan bruges meget fleksibelt til testning, rapportskrivning, vejledning af forældre samt forældresamtaler. Du kan sagtens købe en lektion til at starte med, og så betale det resterende beløb anden gang du kommer. Der gives ikke penge retur for et klippekort. Klippekortet gælder et år efter købsdato.

 • Aflysning

Aflysninger skal ske mindst 24 timer inden lektionens start ellers trækkes der ½ pris for lektionen.

 • Udeblivelse

Udebliver eleven uden rettidigt afbud opkræves der fuldpris.

 • Kommuner

Opgaveløsning og priser for kommuner aftales mellem undertegnende og den pågældende kommune. Kommuner kan ikke købe klippekort. Kommunerne varetager som regel selv de logopædiske opgaver omkring børn og unge, men bevilger og betaler i nogle særtilfælde undervisningstimer hos private logopæder.  

 • Tilskud

Der kan ikke søges tilskud til min undervisning fra Sygesikring Danmark eller andre steder.

 • Børn som har to adresser

Hvis forældre til barnet er skilt og har fælles forældremyndighed og begge forældre ikke kan deltage i den indledende samtale, skal der foreligge skriftligt samtykke fra den anden forældre om at jeg må teste og undervise barnet.