Priser

Priser for private personer

  • En lektion (40 minutter) udredende undervisning: 1100 kr.
  • Klippekort (10×40 minutter) udredende undervisning: 10.000 kr.
  • Skriftlig rapport efter afsluttet testning 3000 -6000 kr. alt afhængig af omfang

Der afregnes fra gang til gang på nær klippekort hvor der betales forud. Der kan betales via bankoverførsel. Sprogøres CVR-nummer er 43355902 og Sprogøre ApS er moms registeret.

  • Klippekort

Klippekortet kan bruges meget fleksibelt til testning, rapportskrivning, vejledning af forældre samt forældresamtaler. Du kan sagtens købe en lektion til at starte med, og så betale det resterende beløb anden gang du kommer. Der gives ikke penge retur for et klippekort. Klippekortet gælder et år efter købsdato.

  • Aflysning

Aflysninger skal ske via mail mindst 48 timer inden lektionens start ellers trækkes der fuld pris for lektionen.

  • Udeblivelse

Udebliver eleven uden rettidigt afbud opkræves der fuldpris.

  • Børn som har to adresser

Hvis forældre til barnet er skilt og har fælles forældremyndighed og begge forældre ikke kan deltage i den indledende samtale, skal der foreligge skriftligt samtykke fra den anden forældre om at jeg må teste og undervise barnet.

Online undervisning: Jeg laver meget online undervisning og vejledning via GDPR sikret platform Kara Connect  https://www.karaconnect.com/

Den fungerer også som mit bookingsystem hvor jeg booker jer med barnets navn samt andre informationer.  Du skal acceptere bookningen og ligeledes taste dine kortinformationer hvor betalingen bliver trukket efter endt session. Betalingssystemet hedder Stripe og er ligeledes GDPR sikret og du kan læse mere om det her https://stripe.com/en-dk. Der kommer en mail/sms 24 timer inden sessionen for at minde dig om tiden.