Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde testning af børn med sproglige vanskeligheder fra 0-18 år samt privat undervisning af børn med tale-sprogvanskeligheder og vejledning til forældre.

Jeg arbejder med:

Almene sproglige vanskeligheder,

Auditiv hukommelse

Dyspraksi

Stammen,

Ordmobilseringsvanskeligheder,

Ordforråd

Udtalevanskeligheder/fonologiske vanskeligheder

Flersprogede børn

Rådgivende funktion

Testning af børns sproglige færdigheder

Høretab

CI

Jeg har et bredt kendskab til børn med hørevanskeligheder og har arbejdet med børn med nedsat hørelse, CI og ensidigt høretab. Jeg kan rådgive omkring hjælpemidler til børn med hørevanskeligheder i folkeskolen og børnehaver.

Jeg kan ligeledes rådgive forældre hvordan PPR fungerer og rådgive om hvordan der er muligt at komme videre i systemet. Jeg har mange års erfaring af at arbejde med forældre som har andet modersmål en dansk og holder møder på engelsk hvis der er behov for dette.

Jeg kan også rådgive forældre/fagpersoner om den sproglige udvikling af småbørn og gennemgå og udlevere materialelister.

I forhold til stammen arbejder jeg med accept af stammen samt undervisning af teknikker, men bruger ikke metoder, som arbejder hen mod at fjerne stammen.

Jeg arbejder ikke med stemmeproblemer hos børn, men kan henvise dig til en dygtig kollega.

Et forløb:

Mine forløb starter altid med et indledende møde, hvor begge forældre deltager uden barnet. I kan med fordel medbringe en video eller lyd optagelse f.eks. på en mobiltelefon, som vi gennemgår sammen. I må også eget gerne medbringe rapporter fra PPR eller læge og andre papirer af relevans.

 Næste gang kommer der en voksen sammen med barnet. Hvis begge forældre kommer sammen med barnet til testning/undervisning, skal den ene forældre vente udenfor/ eller gå en tur, da det kan være forstyrrende for barnet med for mange mennesker til undervisningen . Nogle gange går det bedst med at teste helt uden forældre. Det vurderes fra gang til gang. Undervisning foregår nogen gange sammen med en af forældrene og nogen gange uden. Det vurderes også fra gang til gang. Yngre søskende kan ikke deltage til testning eller undervisning, da det kan være meget forstyrrende for barnet. Spædbørn kan dog godt deltage i det indledende møde. Hunde kan ikke medbringes.

Eksempler på udredende undervisning eller testning kan være:

Eksempel I: Fonologitest (test af barnets udtale) og skelnetest samt analyse. Dette forløb strækker sig typisk over 2 – 4 lektioner, alt efter omfanget af udtalevanskelighederne og barnets koncentration og opmærksomhed.

Eksempel II:

Udredning af bredere sproglige vanskeligheder, for eksempel test af sprogforståelse og sprogbrug (impressive og ekspressive sprogvanskeligheder) samt ordforrådstest (aktivt og passivt ordforråd). Dette forløb kan tage 4 -7 lektioner alt efter alder og hvor godt barnet kan koncentrere sig om testningen.

Eksempel III:

Ved skolebørn der stammer anbefaler jeg som regel et forløb på minimum 10 lektioner for at opnå relevant kontakt til barnet, samt at nå at afprøve forskellige teknikker.  

Eksempel IV: Forældre til småbørn der stammer, kan få vejledning omkring stammen og hvordan de bedst støtter det lille barn der stammer.

Efter afsluttet testning afholder jeg altid et opsamlingsmøde kun med forældrene for at gennemgå testresultaterne.